לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

פרוייקט פוקוס

 
פרוייקט פוקוס נערך בין השנים 1978 - 1979 באוניברסיטת חיפה. מטרתו היתה לבנות באמצעות המחשב, הדמיה ליכולותיו של מספר סיפורים.  לשם כך נבחר האוסף שהיה אז באסע"י, של אגדות קודש מפי מספרים מן העדה המרוקאית.

השתתפו בפרוייקט החוקרים הבאים: בתחום המחשב: פ.דריזין ופ. פרידמן, ובתחום הסיפורת העממית: פרופ' עליזה שנהר וחיה בר-יצחק.

  focus 2 red         focus 1 blue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע