לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

מאמרים מדעיים על אסע"י

 

בר-יצחק, חיה.  "מבוא", כוחו של סיפור, ספר היובל לאסע"י.  חיפה: אוניברסיטת חיפה 2008, עמ'  16 - 26.

 בר-יצחק, חיה.  "סקירה על פרויקט בית-שאן", ידע-עם כרך י"ט, מס' 45-46 (תשל"ט), עמ' 142 -143.

 בר-יצחק, חיה. "פרוייקט בית-שאן 1977 -1978", חודש חודש וסיפורו 1978.  ירושלים: המרכז לחקר הפולקלור האוניברסיטה העברית 1979, עמ' 149- 157.

 נוי, דב.  "רישום סיפורי-עם מפי מספרים בישראל - עשורו של מפעל".  בתפוצות הגולה שנה ח' חוברת 39 (חורף 1967), עמ' 142-154.

 נוי, דב.  "סידרת הפרסומים של סיפורי-עם בישראל".  שבט ועם  ט'  1980, עמ' 200-218.

 פינטל-גינסברג, עידית ועדנה היכל. "לספר כוכבים - יובל לארכיון הסיפור העממי על שם דב נוי (אסע"י)". ידע עם כרך ל'-לא, מס' 65-66 (תשס"ו), עמ' 225 -232.

Bar-Itzhak, H., A. Shenhar, "Processes of Change in Israeli Society as Reflected in Folklore Research: The Beit-She'an Model", Jewish Folklore and Ethnology Review, 15 (1993).

Haboucha, Reginetta. Types and Motifs of the Judeo-Spanish Folktales. New York&London: Garland Publishing 1992.

Hasan-Rokem, Galit and Yassif, Eli.  "The Study of Jewish Folklore in Israel".  Jewish Folklore and Ethnology Review, Vol.  11, No.  1-2   (1989), p. 2-11.

Hasan-Rokem, Galit. "Textualizing the Tales of the People of the Book: Folk Narrative Anthologies and National Identity in Modern Israel." Prooftexts, Vol 19, (1999).

Jason, Heda.  "Types of Jewish-Oriental Oral Tales".  Fabula 7, 2/5 (1965), p. 115-224.

Jason, Heda.  Types of Oral Tales in Israel.  Jerusalem: Israel Ethnographic Society 1975.

Jason, Heda.  Folktales of the Jews of Iraq, Tale-Types and Genres. Or Yehuda: Babylonian Jewry Heritage Center 1988.

Noy, Dov.  "The first Thousand Folktales in the Israel Folktale Archives", Internationaler Kongress der Volkserzahlungsforscher in Kiel und  Kopenhagen (ed. Kurt Ranke), Berlin 1961, pp. 235-246. - Also in: Fabula 4 (1961), pp. 99-110.

Noy, Dov.  "Collecting Folktales in Israel: Ten Years of a Project".  The Dispersion 7 (1967), p. 151-167.

Shenhar, Aliza.  "Israel".  Enzyklopadie des Marchens.  Band 7, Lieferung 2/3.  Berlin, New York: Walter de Gruyter (1992),  p. 329-336.

Soroudi, Sarah SorourThe Folktale of Jews from Iran, Central Asia and Afghanistan, Tale-Types and Genres. Dortmund: Verlag fur Orientkunde 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע