לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

סדרת הפרסומים

 א. סדרת סיפורי-עם מגנזי אסע"י
בין השנים 1961 ל 1978 יצאה לאור סדרת סיפורי-עם מגנזי אסע"י.  מטרתה היתה לפרסם סיפורים שנרשמו מפי מספרים בישראל והם שמורים באסע"י.  הטקסטים התפרסמו בליווי מבואות, הערות השוואתיות, נתונים על המסרנים (המספרים והרושמים מפיהם), ומפתחות טיפוסים ומוטיבים סיפוריים.  כן נכלל בכל אסופה מדור אנגלי, שאיפשר את השימוש בה לחוקרים שאינם קוראים עברית.
בסדרה זו יצאו 42 ילקוטים. 35 הראשונים בסידרה יצאו לאור על ידי המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה, אשר אסע"י מהווה חלק ממנו.   שאר 7 הפירסומים יצאו על ידי המרכז לחקר הפולקלור באוניברסיטה העברית, ירושלים.
לרשימה מפורטת של הסדרה

 ב. פרסומים ביוזמת אסע"י
הארכיון יזם פרסומים נוספים, שהם אסופות של סיפורי עם מן הארכיון.  העורכים של אסופות אלה נמנים על המועצה המדעית של הארכיון.  המטרה היתה להעלות את תרומתה הייחודית של כל אחת מן העדות לתרבות העממית בישראל.  חלק מן האסופות תורגמו לשפות נוספות: אנגלית, צרפתית וספרדית. 
לרשימה מפורטת של הפרסומים ביוזמת אסע"י

ג. מהדורות מדעיות נוספות של סיפורי אסע"י
לרשימה מפורטת של מהדורות מדעיות נוספות

pirsumim1  pirsumim2

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע