לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

פרס תמר נוי ז"ל ודב נוי ז"ל

 

5.1.1 tamar noy picture 5.1.1 dov noy picture

לאחר פטירתה של ד"ר תמר נוי (באב תשנ"ז - אוגוסט 1997) הקימו בני משפחתה וידידיה שתי קרנות, באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטת חיפה, על שמה ועל שם בעלה פרופ' דב נוי ז"ל.

באוניברסיטת חיפה מחולק מדי שנה, מכספי הקרן, פרס לעבודה מצטיינת בתחום הארכיאולוגיה הפריהיסטורית והספרות העממית. זכות קדימה לקבלת הפרס היא לעבודה מצטיינת, שנכתבה בנושא המגשר בין הארכיאולוגיה הפריהיסטורית והפולקלור, כגון: מנהגי קבורה באחת התקופות הפריהיסטוריות או באתר פריהיסטורי מסויים; בעיות באתנו-ארכיאולוגיה; סיפורים בני זמננו שהתהוו והם מוסיפים להתהוות באתרי חפירה וכיו"ב.

באין עבודה בין-תחומית הראויה לפרס, הוא יחולק לשתי עבודות: בתחום הפרהיסטוריה ובתחום הסיפור העממי. כל עבודה חייבת לקבל ציון במסגרת הלימודים של הסטודנט(ית) לפני שתוגש לוועדה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע