לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

שם הזוכה במלגה על שם גיזלה ברמן ז"ל:

 שנת 2005

ואן לואיט, רייטי.   שילוב מערכת החינוך היהודי הגרמני בחברה היהודית המסורתית בגליציה במאות
18-19
. פרק בדוקטורט בהנחיית פרופ' ישראל ברטל, החוג להיסטוריה של עם ישראל, האוניברסיטה העברית.

 p1010092
רייטי ואן לואיט מקבלת את המלגה, אוניברסיטת חיפה 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע