לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

מפגשי אסע"י

מדי שנה נערכים מפגשים המוקדשים לסיפורים מאוסף הארכיון. במהלך מפגשים אלה, גם מחולקים פרסי אסע"י, ומתקיימת ישיבת המועצה המדעית של אסע"י.

 

 

 

 

פרופ' חיה בר-יצחק:
"'ללכת אל העם' – ממשלחת אנ-סקי למשלחות
אסע"י לבית-שאן ושלומי"
מר יצחק קינן:
מקומו של סיפור העם בחיי – מן הילדות ועד
פרויקט בית-שאן
14:00-12:30
הפסקת צהריים
14:00
ישיבת המועצה המדעית
של אסע"י
סיפורים נבחרים מבית-שאן ומשלומילגלריית צילומים ממפגש אסע"י 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע