לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

אודות אסע"יארכיון הסיפור העממי בישראל על שם דב נוי (אסע"י), נוסד בשנת 1955 על ידי פרופ' דב נוי.  המניעים העיקריים לייסודו היו שניים.  האחד, להציל משיכחה את הסיפורים העממיים שעברו בעל פה במהלך הדורות בקרב הקבוצות האתניות השונות שעלו לישראל או החיות בה, וזאת על ידי איסופם, שימורם ותיעודם של הסיפורים.  המניע השני, לחקור סיפורים אלה באמצעות כלים מדעים. 

בתחילת דרכו, היה הארכיון חלק של המוסיאון לאתנולוגיה ופולקלור של עיריית חיפה, בראשות אבא חושי ז"ל.  פרופ' דב נוי ניהל את המוזיאון עד שנת  1983.   אז הועבר הארכיון לאוניברסיטת חיפה, בה הוא שוכן עד היום.  אסע"י הוא הארכיון היחיד מסוגו בישראל ובעולם.

הסיפורים, תהליך היגודם והשינויים שחלו בהם במציאות החדשה במדינת ישראל, כל אלה נרשמים, מסווגים וממויינים בארכיון. 
אסע"י גם יוזם מחקרים בתחום הספרות העממית ומשתף פעולה עם מוסדות מחקר בארץ ובעולם, בפרסום מהדורות מדעיות של סיפורי עם מגנזיו. 

לאסע"י תפקיד חשוב בקידום העיסוק במורשת התרבות של עדות-ישראל.  לו תרומה משמעותית בקיום שיח בין עדתי ובין תרבותי במדינת ישראל.
 
  שתי הרצאות מצולמות אודות סיפורי אסע"י
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע