לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

מקבלי פרס אברהם קרן ז"ל

 

שנת 2014

גב' יהודית לוי:  העיירה היהודית, טיפוסיה והחיים בה על פי ספורים מתוך 'ספר קוריץ' ספר הזכרון לקהילה שעלה עליה הכורת.

עבודה סמינריונית שהוגשה לפרופ' חיה בר-יצחק. החוג לספרות עברית והשוואתית, אוניברסיטת חיפה תשע"ג.

שנת 2010
ד"ר תמר אייל:
תשתיות פולקלוריות בפרוזה של איציק מאנגר - פנטסיה ועדות.
עבודת דוקטורט בהדרכת פרופ' חיה בר-יצחק.  החוג לספרות עברית והשוואתית, אוניברסיטת חיפה תש"ע.

שנת 2007
ד"ר רוני בירן: הסיפור העממי בפי יהודי פולין בין שתי מלחמות העולם. 
עבודת דוקטורט בהדרכת פרופ' שרה צפתמן. החוג לספרות עברית, האוניברסיטה העברית בירושלים תשס"ה.

שנת 2004
 פיינשטיין, נוריתשירי החגים של המשורר והמחנך יצחק קצנלסון ככלי לעיצוב הזהות היהודית-ציונית בגן הילדים העברי של הגננת שיינדל פיינשטיין-קצנלסון, בלודז', פולין, בראשית המאה ה-20.  בהנחיית ד"ר עידית פינטל-גינסברג, במסגרת התכנית: "תרבות ישראל - ספרות, מחשבה והיסטוריה" באוניברסיטת חיפה.

 שנת 2003 
אבני, לירוןעל הפואטיקה של יאנוש קורצ'אק בזיקה לעולמה של הספרות העממית על פי הסיפור 'מושקים, יוסקים ושרולים'
בהנחיית פרופ' חיה בר-יצחק, החוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה.

 שנת 2000
סגל-מוסקוביץ, מיכלנשים בימי שבר - סיפורים ואגדות אודות נשים בפולין במאות 17-16. 
בהנחיית ד"ר חיה בר-יצחק, החוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה.

 שנת 1999
 לנדאו, שמעונהסיפורי עלייה אישיים של יוצאי רומניה בין השנים 1952-1948
בהנחיית ד"ר חיה בר-יצחק, החוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה.

 

 

 

 

ד"ר רוני בירן: הסיפור העממי בפי יהודי פולין בין שתי מלחמות העולם.  עבודת דוקטורט בהדרכת פרופ' שרה צפתמן. החוג לספרות עברית, האוניברסיטה העברית בירושלים תשס"ה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע