לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

שלומי - פרוייקט רישום סיפורי-עם

 
איסוף הסיפורים בעיירה שלומי שעל גבול הצפון התנהל מטעם אוניברסיטת חיפה והחטיבה לפולקלור בשיתוף פעולה עם המועצה המקומית ובמימונו של "המרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח" במשרד החינוך והתרבות.  מרכזת הפרוייקט, חיה בר-יצחק, היתה חברת משלחת אסע"י לבית שאן ואחת החוקרות העיקריות באותה משלחת.

 העיירה שלומי היתה בשנים 1979 - 1981 "סדנת מחקר" של אוניברסיטת חיפה.  במהלכה נאספו 100 סיפורי עם.  בפרוייקט השתתפו חוקרים מתחומים שונים: חוקרי פולקלור, אשר בדקו גישות של רישום בשדה, שאלוני מספר וסיפור.  חוקרי הפיוט, התרבות החומרית, תיעוד היסטורי ולשוני. הסיפורים שנאספו בפרוייקט הוקלטו בשפת המקור.  כן נעשה שימוש בסרטי וידיאו-טייפ וצולמו מספרות קשישות אגב היגוד סיפורים.
המחקר התמקד בשני אספקטים: אספקט אחד היה מחקר טקסטואלי, שבחן את האיכויות האסתטיות של הסיפורים, ההתפלגות הז'אנרית, נוסחים ומקבילות לסיפורים ותהליכי הקלטותם בארץ.
האספקט השני היה קונטקסטואלי, ובחן בעיקר את אמנות הביצוע של המספר, הסיטואציה ההיגודית והתהליכים התקשורתיים שהתרחשו באמצעות הסיפור.
כיוון המחקר היה דו-סיטרי: אוניברסיטת חיפה תרמה לחיי הרוח של שלומי.  במקום נוסדו חוגים לסיפורי-עם ולפיוט, ונדון שילוב ההיבטים השונים של הפולקלור - תרבות חומרית,  אתנו-מוסיקולוגיה, סיפור עממי ואנתרופולוגיה.

shlomi
המספרת ימנה דיין ז"ל, מושב שלומי 1980

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע