לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

מחקר השוואתי

המחקר ההשוואתי של סיפורי אסע"י , שנתמך על ידי הקרן הישראלית למדע, הגיע לסיומו בשנת 2011, לאחר חמש שנים של עבודה מאומצת. במחקר השתתפו כתריסר חוקרות ותלמידי מחקר: פרופ‘ חיה בר-יצחק - מנהלת הפרוייקט, ד"ר עידית פינטל-גינסברג - מרכזת מדעית של אסע"י, עדנה היכל - מרכזת מדעית של אסע"י בין השנים 1964 -2003, ד"ר גוני בן ישראל-קאסוטו, ד"ר צפי זבה-אלרן, ד"ר לירון אבני, ד"ר חיה מילוא, רוזלנד דעים, לי סרטני, שילי אטיאס, ואיתי אילן.  בתחילת המחקר  ערכנו פיילוט  ובו השתתפו גם ד"ר רוית ראופמן וד"ר אילת אטינגר.

נבנה מאגר נתונים ממוחשב, ומופתחו בו למעלה מ 9700 סיפורים.  הוכנסו כל אוספי הסיפורים של העדות הבאות:

בולגריה  87 סיפורים
טורקיה             384 סיפורים
יוגוסלביה ספרדי   51 סיפורים
יוון                    83 סיפורים
רודוס                5  סיפורים
תימן                 1583 סיפורים
מארוקו              2116 סיפורים
פולין                 2833 סיפורים
ארצות מזרח אירופה- סה"כ 1611 סיפורים, לפי הפירוט הבא: (אוקראינה 826, בלורוסיה 130, לטביה 49, ליטא 183, מזרח אירופה 121, רוסיה 302)
קורדיסטן 1011 סיפורים, לפי הפירוט הבא: (קורדיסטן 5, קורדיסטן טורקיה 42, קורדיסטן עירק 718, קורדיסטן פרס 246).

בסיס הנתונים כולל את הפרטים הביבליוגרפים לכל סיפור, פרטים ביוגרפים על המסרנים, פירוט השפות בהן סופרו הסיפורים,  נסיבות ההיגוד, תמצית הסיפור וסוגות. כמו כן פורטו המרכיבים העלילתיים על פי הטיפוס הבינלאומי AT,  אשר עודכן במידת הצורך על פי תוספותיו של  Uther. צויינו גם האויקוטיפים השונים שגובשו מאז ייסודו של אסע"י.  במהלך המחקר נקבעו שבעה עשר אויקוטיפים חדשים לסיפורי אסע"י.
עיקר העבודה התמקדה במיפתוח הסיפורים על פי מכלול המרכיבים הפואטיים והתימטיים. נבחנו המרכיבים הבאים: סוגות, דמויות, מרחב, זמן, מנהגים, אמונות, טרנספורמציה, חפצים, וביטויים לשוניים.
מסד הנתונים בו השתמשנו למחקר נבנה  בתכנת ACCESS, על ידי צוות  המיחשוב של מדעי הרוח באוניברסיטת חיפה: מר נמרוד להב, מתאם מחשוב של הפקולטה למדעי הרוח ומר דן מנור, רכז המיחשוב. הם ליוו אותנו בהרבה רצון טוב במשך השנים הראשונות של המחקר, ובסבלנות פתרו את התקלות השונות והמשונות שצצו. תודתנו להם על הליווי הנאמן. 

כיום קיימת גישה אינטרנטית לממצאי המחקר, באתר זה בקישור הנקרא E.D.N.A.

isf research meeting
ישיבת מחקר באסע"י, דצמבר 2007
משמאל לימין: פרופ' חיה בר-יצחק, עדנה היכל, רוזלנדם דעים, ד"ר לירון אבני, ד"ר גוני בן-ישראל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע