לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

סיפורים מעובדים מגנזי אסע"י

 

במהלך שנות קיומה של מדינת ישראל, סיפורי אסע"י מחלחלים לתרבות הישראלית המתהווה. חלקם עובדו והותאמו לקהל קוראים צעיר, חלקם כבר נטמעו בסיפורת, הם אינם מזוהים עוד עם אסע"י אלא הפכו לסיפורי עם ישראלים.

 לרשימה מפורטת של סיפורי אסע"י מעובדים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע