לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

מספרים ורושמים

אוסף הסיפורים של אסע"י נוצר תודות למסרנים רבים, למעלה מחמשת אלפים מספרים, וכאלף רושמים, כולם מתנדבים, שהעבירו סיפוריהם לארכיון במהלך השנים. 
כ-37 רושמים תרמו כל אחד מעל 100 סיפורים. אלה מהווים מעל למחצית האוסף של הארכיון [כ 12,000 סיפורים]. 

יעקב אביצוק - 319 סיפורים 
אילת אטינגר -  262 סיפורים
תמר אלכסנדר - 132 סיפורים
חיים אמיתי - 129 סיפורים. 
ליאת ארגוב יחד עם מיכל גולדברג  -  108 סיפורים
שמעון ארנסט - 115 סיפורים 
זלמן בהרב - 314סיפורים 
מנחם בן אריה - 149 סיפורים 
עדינה בר אילן - 194 סיפורים
גרשון בריברם - 136 סיפורים 
חיה בר יצחק - 161 סיפורים 
חיה גביש  - 109 סיפורים
פנחס גוטרמן  - 261 סיפורים 
ניסים בנימין גמליאלי -  182 סיפורים 
משה ויגיסר - 267 סיפורים 
אסתר ויינשטיין - 102 סיפורים 
יפרח חביב - 3,484 סיפורים ומהתלות 
צבי משה חיימוביץ' - 356 סיפורים 
הדה יזון - 748 סיפורים
מלכה כהן -  397 סיפורים
מתילדה כהן סראנו - 236 סיפורים

שלמה לבה - 385 סיפורים 
אריה מוריק  - 279 סיפורים 
יהודה מזוז - 123 סיפורים
דב נוי - 109 סיפורים
ראובן נענה - 166 סיפורים. 
פישל סידר - 122 סיפורים. 
רחל סרי -  416 סיפורים
מוכתר עזרא - 199 סיפורים 
לאריסה פיאלקובה - 420 סיפורים 
יואל פרץ - 101 סיפורים

נחמת ציון - 203 סיפורים 
זבולון קורט - 514 סיפורים 
אברהם קרן - 588 סיפורים 
משה רבי – 505 סיפורים
אילנה רוזן - 285 סיפורים 
אסתר שלי-ניומן - 127 סיפורים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע