לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

מקבלי פרס תמר נוי ז"ל ודב נוי ז"ל

 שנת 2014

מר ראובן קפול:  קבורה בתקופת הפליאולית התיכון באירו-אסיה – ניתוח ומשמעויות.
עבודה לקורס שהוגשה לד"ר דני רוזנברג, החוג לארכיאולוגיה, אוניברסיטת חיפה 2013.

ד"ר יעל זילברמןפולקלור פמיניסטי אורבני.
עבודת דוקטורט בהדרכת פרופ' אילנה רוזן, המחלקה לספרות עברית, אוניברסיטת בן גוריון בנגב תשע"א.

ד"ר צילה זן-בר צורתפישת הנשיות וביטוייה הפולקלוריים אצל נשים יהודיות יוצאות אפגאניסתן בישראל.
עבודת דוקטורט בהדרכת ד"ר הגר סלמון, התכנית ללימודי פולקלור ותרבות עממית, האוניברסיטה העברית בירושלים 2012.

ד"ר חיה מילואשירים מדברים: זהות, מגדר ואידיאולוגיה בשירי חיילים וחיילות ישראלים.
עבודת דוקטורט בהדרכת פרופ' חיה בר-יצחק, החוג לספרות עברית והשוואתית, אוניברסיטת חיפה 2010. 


שנת 2010

רוני צוקרמן: בחינה טאפונומית של דגמי שריפה ושבירה של העצמות במכלול הפאונה של מערת עמוד.
סמינריון שהוגש לפרופ' נעמה גורן ענבר, החוג לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים 2009.

ד"ר עאמר דהאמשה: שם למקום: שמות היישובים הערביים בגליל ושמות העצמים מן הטבע בספרות העממית.
עבודת דוקטורט בהדרכת פרופ' גלית חזן רוקם, החוג לספרות עברית, האוניברסיטה העברית בירושלים 2009.

שנת 2007

דנה שחם-גרינוולד: מכלול הקונכיות מהאתר הנאטופי במערת חלזון תחתית.
סמינריון שהוגש לפרופ' נעמה גורן ענבר, החוג לארכיאולוגיה, האוניברסיטה העברית בירושלים 2007.

ד"ר מירי יוסוב-שלום: סיפורי העם של יהודי רומניה בארכיון הסיפור העממי בישראל (אסע"י): ניתוח סוגתי, סטרוקטוראלי והשוואתי של קורפוס אתני.
עבודת דוקטורט בהדרכת פרופ' גלית חזן-רוקם, החוג לספרות עברית, האוניברסיטה העברית בירושלים תשס"ו.

ד"ר יעל אראלי: בין 'אדם' ל 'מקום': חברון כסמל תרבותי במקורות ובסיפורת העברית מימי ביניים ואילך.
עבודת דוקטורט בהדרכת פרופ' רלה קושלבסקי, המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן.

 

שנת 2005

חיה מילוא, הסיפור האישי, סיפורי קריירה של נשים,
עבודת
MA בהדרכת פרופ' חיה בר-יצחק, החוג לספרות עברית, אוניברסיטת חיפה 2005.

אמיר חיים, קראמיקה בחברות ציידים לקטים: התופעה ואפיונה.
בהדרכת ד"ר גיא בר-עוז, עבודה סמינריונית במסגרת לימודים לתואר שני, החוג לארכיאולוגיה, אוניברסיטת חיפה 2005.

ערן נבו, קניבליזם בממצא הארכיאולוגי, אתר 2346 – MTUMR 5 ותרבות האנאסאזי, ניתוח מקרה,
בהדרכת ד"ר דני נדל, עבודה סמינריונית במסגרת לימודים לתואר ראשון, החוג לארכיאולוגיה, אוניברסיטת חיפה 2005.

 

שנת 2004

ד"ר ראופמן, רווית. הזיקה בין סיפורי חלום נשיים למעשייה העממית כאמצעי לבחינת המעשייה כז'אנר נשי.
בהנחיית פרופ' חיה בר יצחק. החוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה.
שלם, דינה. המשכיות פולחן הגולגלות והאיקונוגרפיה מן התקופה הניאולויתית הקדם קראמית ב' כפי שמשתקפת בממצאים ממערת הקבורה מן התקופה הכלכוליתית המאוחרת בפקיעין.
בהנחיית ד"ר דני נדל, החוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה.


שנת 2003

דווידזון, אנג'לה. דגמי סיתות הצור בנחל ניצנה XIII, אתר מהפלאולית העליון של הנגב.
בהנחיית פרופ' נייג'ל גורינג-מוריס. החוג לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, ירושלים.

זבה-אלרן, צפי. כעץ שתול על גלי הים: הסיפור האישי כצוהר לעולמו של הימאי.
בהנחיית פרופ' עלי יסיף. החוג לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב.

 

שנת 2002

אשד, ורד. המעבר מחברות ציידים לקטים לחבורות חקלאיות בראשית ההולוקן, בדרום הלבאנט: עדות השלדים.
בהנחיית פרופ' ישראל הרשקוביץ מבית הספר לרפואה ופרופ' אבי גופר מהחוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב.

פרס, ברכה. מסיפורת אישית למיתוס: צפת דרך סיפור חיים של יליד העיר.
בהנחיית פרופ' עלי יסיף, החוג לספרות עברית באוניברסיטת תל אביב.

 

שנת 2001

וייס, אבירם. מערת נחל חימר: השימוש במערה לאור הממצא החומרי.
בהנחיית ד"ר דני נדל, החוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה.

זילברמן, יעל. המסע מאתיופיה לארץ ישראל. ניתוח פולקלוריסטי של סיפורי עלייה.
בהנחיית ד"ר אילנה רוזן, החוג לספרות עברית באוניברסיטת באר שבע.

רינות, אורה. סיפורי מים בעמק בית שאן.
בהנחיית ד"ר חיה בר-יצחק, החוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה.

 

שנת 2000

משולם, אסף. אמנות אפיפלאוליתית בלבאנט.
החוג לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה.

דהאמשה, עאמר. אגדות מקום כפר-כנא.
בהנחיית ד"ר חיה בר-יצחק, החוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה.

 

שנת 1999
שימלמיץ, רון. היבטים במורכבות חברתית בניאולית הקדם-קיראמי ב': תעשיית הצור הנויפורמית כתעשייה מתמחה.
בהנחיית פרופ' אבי גופר ורן ברקאי, המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב.

יוסוב-שלום, מירי. היגודים סיפוריים, אמונות ומנהגים מפי יהודי רומניה.
בהנחיית פרופ' גלית חזן-רוקם, החוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית, ירושלים.

שור, מירי. מאגדת-עם לאגדת סופר – "אבני המקום" לש"י עגנון.
בהנחיית ד"ר חיה בר-יצחק, החוג לספרות עברית והשוואתית באוניברסיטת חיפה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע