לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

Focus Project

Focus Project

During the years 1978-1979, a team of folk-literature and computer scientists at the University of Haifa initiated the building of a computerized device, which can imitate the abilities of a storyteller.

Focus Project was an attempt to carry out a new (post Propp) major development in Theoretical Poetics, the Generative Poetics of Ščeglov and Žolkovskij, two Russian linguists and philologists.

Legends of Moroccan Jews from IFA collection were the source for this project.  

focus 1 blue   focus 1 white

focus 2 red focus 2 white

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע