לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

Tales Ethnic Distribution

Ethnic Group

tales

 

Ethnic Group

tales

 

Ethnic Group

tales

Afghanistan

529

Israel Circassia

76

Russia

399

Algeria

23

Israel Christian

238

South Africa

13

Argentina

51

Israel Druze

455

Spain

20

Austria

5

Israel General

3252

Syria

269

Belarus

118

Israel Karaite

7

Tunis Arabic

1

Brazil

2

Israel Miscellaneous

26

Tunisia

727

Bukhara, Uzbekistan

213

Israel Muslim

643

Turkmenistan

1

Bulgaria

87

Israel Oriental

299

Turkey

384

Canada

32

Israel Samaritan

56

U.S.A

43

Caucasus

98

Israel Sephardic

841

Uganda

1

Chili

2

Israel Unidentified

44

Ukraine

818

Czechoslovakia

109

Italy

50

Uruguay

1

Eastern Europe

122

Kazakhstan

2

Yemen

1583

Egypt

280

Kurdistan

4

Yugoslavia Ashkenazi

67

England

5

Kurdistan Iraq

722

Yugoslavia Sephardic

51

Ethiopia

184

Kurdistan Persia

241

France

17

Kurdistan Turkey

43

Georgia

93

Lebanon

56

Germany

95

Lebanon Christian

2

Greece

83

Libya

285

Holland

2

Lithuania

186

Hungary

570

Latvia

45

India

117

Moldova

52

Iraq

1420

Morocco

2116

Israel Armenian

9

Persia

815

Israel Ashkenazi

977

Poland

2833

Israel Baha'i

1

Rhodes

5

Israel Bedouin

302

Romania

616

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע