לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

OUR TALES COLLECTION

OUR TALES COLLECTION
At present, IFA contains 24,300 folktales collected over a period of 55 years, from 70 Jewish and non Jewish ethnic groups, living today in Israel . On average, the archives currently receive between 100-200 new folk narratives annually. Over 1,000 narratives were collected yearly, four times, during IFA's early years.

In recent years, the largest collection originated from Israeli sources, representing 12 diverse ethnic groups, and includes over 7000 narratives.

for_stories

The story teller Pirha Dadaya, recorded by her daughter Esther Ben Lulu, Bet She'an 1977

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע