לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

Folktales of the Jews Series

Folktales of the Jews Series

This series edited by Prof. Dan Ben-Amos and Prof. Dov Noy, is a compilation of IFA tales translated in English, and sorted according to the native Jewish Language spoken by the various ethnic groups.
Each tale is followed by scientific annotations and a broad discussion on its main topics, the cultural context, and its relation to international narrative types.

Three volumes have already been published:

Ben -Amos, Dan, (ed) Folktales of the Jews,  Dov Noy, consulting editor. Ellen Frankel, series editor; Leonard J. Schramm, translator. Vol. 1, Tales from the Sephardic Dispersion. Philadelphia: The Jewish Publication Society, 2006.

Ben -Amos, Dan, (ed) Folktales of the Jews,  Dov Noy, consulting editor. Ellen Frankel, series editor; Leonard J. Schramm, translator. Vol. 2, Tales from the Eastern Europe. Philadelphia: The Jewish Publication Society, 2007.

Ben -Amos, Dan, (ed) Folktales of the Jews,  Dov Noy, consulting editor. Ellen Frankel, series editor; Leonard J. Schramm, translator. Vol. 3, Tales from the Arab Lands. Philadelphia: The Jewish Publication Society, 2011.

folktales of the jews

    

 

 

                        

 

      

 

   

 

 

 

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע