לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

Серийные издания ИАФР

Серийные издания ИАФР

А. В 1961-1978 опубликована серия сборников рассказов из сокровищницы ИАФР. Целью серии была публикация рассказов, записанных от рассказчиков, проживающих в Израиле и хранящихся в архиве. Публикация рассказов сопровождалась введением, сведениями из сравнительной фольклористики, информацией о сказителях и собирателях, указаниями номеров сюжетов и мотивов. В каждом выпуске имеются и аннотации на английском языке, открывающие ученым, не владеющим ивритом, доступ к опубликованным материалам. В данной серии вышли сорок два сборника. Первые 35 сборников изданы Хайфским городским музеем этнологии и фольклора совместно с ИАФР. Остальные 7 выпусков - Центром изучения фольклора при Еврейском университете в Иерусалиме. (Список выпусков  частично приведен на иврите).

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע