לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

Юбилейный сборник ИАФР

Юбилейный сборник ИАФР

"Власть рассказа": Юбилейный сборник ИАФР. Редакторы: Хая Бар-Ицхак и Идит Пинтель-Гинсберг. Хайфа: Хайфский университет. 2008.

Сборник опубликован к 50-летию ИАФР. Он включает в себя 55 рассказов из фондов архива. Для этих рассказов характерны жанровое и тематическое разнообразие. Речь в них идет о рассеянии и о спасении, об изгнании и Земле Израилевой, о Храме и синагогах, взаимоотношениях между евреями и неевреями, о праведниках и раввинах, об исторических событиях, жизненном цикле и годовом цикле, о взаимоотношениях полов, а также о таких ключевых ценностях, как почитание родителей и гостеприимство. В других говорится о мудрости и глупости, о священных реликвиях, паломничестве, демонах, драконах и ведьмах, об алие (репатриации в Израиль) и абсорбции, о создании государства Израиль.

Комментарии, сопровождающие каждый из рассказов, сделаны ведущими учеными и их учениками с применением различных методов исследования. Комментарии свидетельствуют о том, что израильская фольклористика свежа, динамична и активна. Она отнюдь не почивает на лаврах. Новое поколение исследователей, опираясь на достижения предшественников, вносит в нее свежую струю.

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע