לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

Публикации ИАФР

Публикации ИАФР

Значительная часть материалов ИАФР уже опубликована. Часть из них включена в научные издания, в которых каждый текст снабжен комментарием. Другие были адаптированы к потребностям широкой читательской аудитории, включая детей.

Большинство этих публикаций вышли на иврите, но некоторые изданы на других языках: английском, арабском, немецком, французском, русском и испанском.

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע