לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

Еврейский повествовательный

Еврейский повествовательный

Эта серия, под редакцией проф. Дана Бен-Амоса и проф. Дова Ноя, представляет собой собрание рассказов из фондов ИАФР в переводе на английский язык. Материал сгруппирован на основе того или иного еврейского языка, например, ладино или идиша, присущего разным этническим группам.Опубликованы первые два тома:

 

Ben -Amos, Dan, (ed) Folktales of the Jews,  Dov Noy, consulting editor. Ellen Frankel, series editor; Leonard J. Schramm, translator. Vol. 1, Tales from the Sephardic Dispersion. Philadelphia: The Jewish Publication Society, 2006. (Рассказы сефардов)

Ben -Amos, Dan, (ed) Folktales of the Jews,  Dov Noy, consulting editor. Ellen Frankel, series editor; Leonard J. Schramm, translator. Vol. 2, Tales from the Eastern Europe. Philadelphia: The Jewish Publication Society, 2007. (Рассказы евреев из Восточной Европы).

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע