לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

Фокусный проект

Фокусный проект

В 1978-1979 гг. бригада, объединяющая фольклористов и компьютерщиков Хайфского университета, стала инициатором создания компьютеризированного устройства, способного имитировать сказителя.

Фокусный проект был попыткой реализовать новые (после Проппа) достижения теоретической поэтики, генеративной поэтики Щеглова и Жолковского, двух русских лингвистов и филологов.

Источником для данного проекта послужили легенды марокканских евреев из фондов ИАФР.

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע