לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

La Serie "Folktales of the Jews"

Cette série éditée par Prof. Dan Ben-Amos et Prof. Dov Noy, est une collection de contes de nos archives, traduis en anglais, et triés par rapport aux langues judaïques natives parlées par les différents groupes ethniques. (comme Ladino et Yiddish)

Chaque conte est suivi d'annotations scientifiques, ainsi que d'une discussion élaborée sur les sujets centraux, le contexte culturel, et les rapports du conte aux contes-types internationaux.

 Deux volumes ont été publiés:

Ben -Amos, Dan, (ed) Folktales of the Jews,  Dov Noy, consulting editor. Ellen Frankel, series editor; Leonard J. Schramm, translator. Vol. 1, Tales from the Sephardic Dispersion. Philadelphia: The Jewish Publication Society, 2006.

Ben -Amos, Dan, (ed) Folktales of the Jews,  Dov Noy, consulting editor. Ellen Frankel, series editor; Leonard J. Schramm, translator. Vol. 2, Tales from the Eastern Europe. Philadelphia: The Jewish Publication Society, 2007.

folktales1             folktales2

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע