לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

CONTACT ET INFORMATIONS

CONTACT ET INFORMATIONS
Les Archives sont domiciliées à l'Université de Haïfa, Bâtiment Multidisciplinaire, salle 146. 

Heures d'ouverture: Du dimanche au Jeudi, de 8.00h à 14.00h.
Visite des Archives sur rendez-vous.
On peut nous joindre au téléphone, aux heures du travail, et par email à toute heure.

Notre adresse
Dr. Idit Pintel-Ginsberg
Archives du conte populaire en Israel au nom de Dov Noy (IFA)
Université de Haïfa, Har Hacarmel, Haïfa 31905.  Israël

Tel. 972-4-8240726
Fax. 972-4-8249721
email: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.                                                                                                                                                                  

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע