לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

מהדורות מדעיות נוספות של סיפורי אסע"י

 אביצוק, יעקב. גורלו של ילד: כ"ח סיפורי-עם מעדות ישראל, בליווי הערות מאת אסתר ניומן-שלי.  תל אביב: עמיר 1985. - כל הסיפורים באסע"י.

 בהרב, זלמן. מדור לדור,  70 סיפורי עם. עריכה והערות: נוי, דב.  תל אביב: תרבות וחינוך 1968. 

 כהן, מלכהמפי העם, סיפורי-עם מפי עדות ישראל. הערות: שוארצבאום, חיים.  תל אביב: ידע עם 1974. - 113 סיפורים באסע"י.

 כהן, מלכהמפי העם, סיפורי-עם מפי עדות ישראל, ספר שני.  עריכה והערות: שוארצבאום, חיים.  תל אביב: ידע עם תשל"ו. - 206 סיפורים באסע"י.

 כהן, מלכהמפי העם, סיפורי-עם מפי עדות ישראל, ספר שלישי.  עריכה והערות: שוארצבאום, חיים.  תל אביב: ידע עם תשל"ט. - 306 סיפורים באסע"י.

 קורט, זבולוןסיפורי-עם מפי יהודי אפגניסתן.  עריכה והערות: שוארצבאום, חיים. ירושלים-תל אביב: דביר 1983. -  75 סיפורים מאסע"י.

 רנד, ברוךיחד שבטי ישראל.  סדרת חוברות של סיפורי עדות בעברית קלה [סיפורים מפי יהודי מרוקו/פרס/תימן/פולין/בבל/רומניה/קורדיסטן]. הערות: נוי, דב. ירושלים: המחלקה להנחלת הלשון, משרד החינוך והתרבות תשכ"ו-תשכ"ח.

Jason, Heda & Schoschana Gassmann.  Maerchen aus Israel.  Duesserldorf: Eugen Diederichs Verlag 1976. - 80 IFA folktales.

 Jefet Schwili Erzaehlt, Hundertneunundsechzig jemenitische Volkserzaehlungen aufgezeichnet in Israel 1957-1960.  Herausgegeben von Dov Noy.  Berlin: Walter De Gruyter 1963.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע