לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

פרסומים ביוזמת אסע"י

אלכסנדר, תמר ודב נויאוצרו של אבא, מאה סיפורים וסיפור מפי יהודי ספרד.  משגב ירושלים: ירושלים תשמ"ט.

בר-יצחק, חיה ועידית פינטל-גינסברג (עורכות). כוחו של סיפור, ספר היובל לאסע"י.
חיפה: אוניברסיטת חיפה 2008. - 55 סיפורי אסע"י.

נוי, דבהנער היפהפיה ושלושת בני המלך, 120 סיפורי עם מפי יהודי עיראק
ירושלים: בתפוצות הגולה 1965

נוי, דב.  שבעים סיפורים וסיפור מפי יהודי מארוקו.  ירושלים: בתפוצות הגולה 1967  

נוי, דב.  שבעים סיפורים וסיפור מפי יהודי לוב.  ירושלים: בתפוצות הגולה 1967  

נוי, דב.  שבעים סיפורים וסיפור מפי יהודי טוניסיה ירושלים: בתפוצות הגולה 1970  

שנהר, עליזה וחיה בר-יצחק (עורכות). סיפורי-עם מבית שאן.  חיפה: אוניברסיטת חיפה 1981.- אוסף של 30 סיפורים שנרשמו בבית שאן.

שנהר, עליזה וחיה בר-יצחק (עורכות). סיפורי-עם משלומי. חיפה: אוניברסיטת חיפה 1982. - 7 סיפורים שנרשמו בשלומי.

 
Bar-Itzhak, Haya and Aliza Shenhar. Jewish Moroccan Folk Narratives from Israel. Detroit: Wayne State University Press 1993. -21 IFA folktales.

Noy, Dov.  Folktales of Israel.  Chicago: The University of Chicago Press 1963.  -71 IFA folktales.

Noy, DovContes populaires racontes par des Juifs du Maroc.  Jerusalem: B'Tfutsot Hagola 1965. - 71 IFA folktales.

Noy, Dov.  Cuentos populares narrados por Judios Marroquies.  Jerusalem: B'Tfutsot Hagola 1965. - 71 IFA folktales.

Noy, DovContos Da Dispersao.  Sao Paulo: Editora Perspectiva 1966. - 71 IFA folktales.

Noy, DovMoroccan Jewish Folktales. Jerusalem: B'Tfutsot Hagola 1966. - 71 IFA folktales.

Noy, DovContes populaires racontes par des Juifs de Tunisie.  Jerusalem: B'Tfutsot Hagola 1968. - 71 IFA folktales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע