לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

סדרת סיפורי-עם מגנזי אסע"י

1.   נוי, דב.  חודש חודש וסיפורו 1961.  עריכה והערות: נוי, דב. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה  ולפולקלור של עיריית חיפה 1962. - 12 סיפורים
2.   ישיבה, מרים.  שבעה סיפורי-עם. עריכה והערות: נוי, דב.  חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור  של עיריית חיפה 1963 
3. נוי, דב. חודש חודש וסיפורו 1962. עריכה והערות: נוי, דב. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1963. - 12 סיפורים
4. ויינשטיין, אסתר. סבתא אסתר מספרת. עריכה והערות: כגן, ציפורה. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1962. - 18 סיפורים
5. בהרב, זלמן. ששים סיפורי עם. עריכה והערות: נוי, דב. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1964
6. כגן, ציפורה. חודש חודש וסיפורו 1963. עריכה והערות: כגן, ציפורה. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1964. - 12 סיפורים
7. אביצוק, יעקב. האילן שספג דמעות. עריכה והערות: נוי, דב. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1965. - 36 סיפורים
8. צדקה, רצון. אגדות שומרוניות. עריכה והערות: נוי, דב. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1965. - 12 סיפורים
9. כגן, ציפורה. חודש חודש וסיפורו 1964. עריכה והערות: כגן, ציפורה. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1965. - 12 סיפורים
10. בריברם, גרשון. סיפורי-עם יהודיים מהונגריה. עריכה והערות: שניצלר, אוטו. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1965. - 14 סיפורים
11. נוי, דב. חודש חודש וסיפורו 1965. עריכה והערות: נוי, דב. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1966. - 12 סיפורים
12. מרכוס, אליעזר. מן המבוע. עריכה והערות: מרכוס, אליעזר. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1966. - 44 סיפורים
13. חביב, יפרח. אל תאמר נואש. עריכה והערות: צ'יצ'יל, עדנה. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1966. - 7 סיפורים
14. נחמד, משה. הגלימה החדשה. עריכה והערות: שניצלר, אוטו. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1966. - 5 סיפורים
15. פיפע, שמואל זיינוול. סיפורי-עם מסאנוק. עריכה והערות: נוי, דב. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1967. - 12 סיפורים
16. מזרחי, חנינא. בישישים חכמה. עריכה והערות: נוי, דב. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1967. - 40 סיפורים
17. שטאל, אברהם. סיפורי אמונה ומוסר. עריכה והערות: נוי, דב. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1976. - 36 סיפורים
18. נוי, דב. חודש חודש וסיפורו 1966. עריכה והערות: נוי, דב. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1967. - 12 סיפורים
19. סידר, פישל. סיפורי-עם מבוריסלאוו. עריכה והערות: שניצלר, אוטו. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1968. - 7 סיפורים
20. נוי, מאיר. סיפור ומנגינה בו. עריכה והערות: נוי, מאיר. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1968. - 6 סיפורים
21. סרי, רחל. הקמיע הקדוש. עריכה והערות: שנהר, עליזה. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1968. - 12 סיפורים
22. צ'יצ'יל, עדנה. חודש חודש וסיפורו 1967. עריכה והערות: צ'יצ'יל, עדנה. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1968. - 12 סיפורים
23. גוטר, מלכה. כיבוד אם. עריכה והערות: שנהר, עליזה. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1969. - 12 סיפורים
24. יהושע, בן ציון. צוואת אב. עריכה והערות: כגן, ציפורה. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1969. - 13 סיפורים
25. פוס, דבורה. שבע חבילות זהב. עריכה והערות: שניצלר, אוטו. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1969. - 7 סיפורים
26. צ'יצ'יל, עדנה. חודש חודש וסיפורו 1968-1969. עריכה והערות: צ'יצ'יל, עדנה. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1970. - 24 סיפורים
27. נוי, דב. חודש חודש וסיפורו 1970. עריכה והערות: נוי, דב. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1971. - 12 סיפורים
28. נוי, דב. חודש חודש וסיפורו 1971. עריכה והערות: נוי, דב. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1972. - 12 סיפורים
29. נוי, דב. סיפורי בעלי חיים בעדות ישראל. עריכה והערות: נוי, דב. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1976. - 60 סיפורים
30. צ'יצ'יל, עדנה. חודש חודש וסיפורו 1972. עריכה והערות: צ'יצ'יל, עדנה. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1973. - 12 סיפורים
31. אמינוף, עירית. האמיר מבוכארה והאלמנה. עריכה והערות: שניצלר, אוטו. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1974. - 12 סיפורים
32. שנהר, עליזה. חודש חודש וסיפורו 1973. עריכה והערות: שנהר, עליזה. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1974. - 12 סיפורים
33. רבך, ברל. ההבטחה שנתקיימה. עריכה והערות: שניצלר, אוטו. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1975. - 6 סיפורים
34. חיימוביץ', צבי, משה. שומרים נאמנים. עריכה והערות: נוי, דב. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1976. - 18 סיפורים
35. אטיאש, משה. נוצת הזהב של ציפור הפלא. עריכה והערות: נוי, דב. חיפה: המוסיאון לאתנולוגיה ולפולקלור של עיריית חיפה 1976. - 20 סיפורים
36. נוי, דב. חודש חודש וסיפורו 1974-1975. עריכה והערות: נוי, דב. ירושלים: המרכז לחקר הפולקלור האוניברסיטה העברית 1978. - 24 סיפורים
37. פלאח, סלמאן ושנהר, עליזה. סיפורי עם דרוזיים. עריכה והערות: פלאח, סלמאן ושנהר, עליזה. ירושלים: המרכז לחקר הפולקלור האוניברסיטה העברית 1978. - 30 סיפורים
38. פינחסי, יעקב. סיפורי-עם מבוכארה. עריכה והערות: נוי, דב. ירושלים: המרכז לחקר הפולקלור האוניברסיטה העברית 1978. - 10 סיפורים
39. נוי, דב. חודש חודש וסיפורו 1976-1977. עריכה והערות: נוי, דב. ירושלים: המרכז לחקר הפולקלור האוניברסיטה העברית 1979. - 24 סיפורים
40. נוי, דב. ילקוט הארבעים-חודש חודש וסיפורו 1978. עריכה והערות: נוי, דב. ירושלים: המרכז לחקר הפולקלור האוניברסיטה העברית 1979. - 12 סיפורים
41. בבאי, רפאל. טובה תחת טובה. עריכה והערות: מעוז, בתיה. ירושלים: המרכז לחקר הפולקלור האוניברסיטה העברית 1980. - 10 סיפורים
42. קרן, אברהם. עצה מבית הרוטשילדים. עריכה והערות: שניצלר, אוטו. ירושלים: המרכז לחקר הפולקלור האוניברסיטה העברית 1981. - 28 סיפורים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע