לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

רשם: אברהם קרן

סיפר: בצלאל ברוך

עדה: ישראל

 

הייתי עולה חדש לגמרי 'ירוק'.  לא ידעתי אף מילה עברית. הייתי צריך לנסוע לחדרה. 

אמרו לי: - תשאל את הנהג האם הוא נוסע לחדרה ותעלה לאוטובוס.

ניגשתי לתחנת האוטובוסים.  עצר אוטובוס.  עליתי ושאלתי את הנהג: - לחדרה?

- תיכנס - ענה הנהג.

לא ידעתי מה זאת 'תיכנס'. ודאי שם מקום חשבתי, וירדתי מהאוטובוס.

הגיע אוטו שני, שוב עליתי ושאלתי: - לחדרה?

ושוב היתה התשובה: - תיכנס.

ירדתי מהאוטובוס.  הגיע עוד אוטובוס.  אני שואל: - לחדרה?

והנהג עונה: - תיכנס.

כך עמדתי הרבה זמן.  עליתי וירדתי מהאוטובוסים, כי כולם ענו 'תיכנס'.

לבסוף התייאשתי וחזרתי הביתה.

- מה קרה? מדוע לא נסעת לחדרה? - שאלו.

- איך יכולתי לנסוע לחדרה? הרי כל האוטובוסים נוסעים ל'תיכנס'! אף אחד מהם לא נסע לחדרה!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע