לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

רשם: זלמן בהרב

סיפר: יעקב צפראק

עדה: קורדיסטן טורקיה

 

היה חורף קשה, אברהם זכותא תושב העיר בטקלאן בעל חנות מכולת היחידה במקום. בתקופת הקיץ זרע בשדה החכור עשבי תלתן.  לאחר שאסף את היבול, מכר את הסחורה לאנשים שונים.  את השארית המעורבבת בדשאים שוטים, שהנה פסולה למאכל, שם בקצה החצר, רצה לזרוק לאשפה.

לאחר חג הסוכות התחילו לרדת גשמים עזים.  מיד באו ימי כפור, פתיתי שלג עבים כיסו פני הארץ יחד עם ערפל כבד שהתפשט על הסביבה.  הדרכים נשתבשו, שכבה של ארבע חמישה מטר של שלג וקרח כיסתה תחתיה את האדמה ואת יושביה.  תקופה זו נמשכה שישה חודשים.

אמנם הכין אברהם זכותא הסוחר, צרכי אוכל נפש, בשר מעושן ודברי כבושים אחרים של ירקות ופירות לכל העונה החורפית, בבית לא היה מחסור, אבל פרנסה לא היתה. אין הפלחים באים לקנות, וגם עוברי דרך אינם מזדמנים.  מונחת הסחורה על המדפים כאבן שאין לה הופכין.  עגמה נפשו של אברהם ירא האלוהים, גם האישה התחילה להציק לו.  אמרה לו: - הקדוש ברוך הוא הסתיר פניו מאתנו, עוד מעט ולא ישאר כלום מכל אשר לנו. אין הכנסה, וההוצאה היא גדולה בגלל הילדים המבקשים מנת אכלם מדי יום.

עמד אברהם בתפילת שחרית, מנחה וערבית, פרש כפיו לשמיים, כמבקש רחמים ואומר: מניין תבוא עזרתי.

בטוח היה כי השם יפתח לו דלת אחורית שבעדה יפרוץ המזל, וישנה את מצבו.  בליל סער ואפלה הרגיש אברהם שמשהו דופק על דלתו.  קמו האיש ואשתו נגשו אל הדלת, פתחו אותה בקושי רב, והנה נופל לרגליהם קורדי אחד שהתעלף על סף ביתם.  השיבו אותו לאיתנו, שפכו כוס עראק על שפתי פיו.  מיד התחיל הקורדי לדבר ויאמר לאברהם: - שבוי אני מתחת לרגליך, אדוני רב החסד, ואללה יביא את ברכתו לביתך, היהודי.  רועה אנוכי את עדרי, והנה כיסה השלג את השדות.  הכבשים שלי מתות מרעב.  אולי יש לך מעט חציר יבש, תמכרנו לי בכסף מלא.  לצדקה לך יחשב על אשר אתה מציל בריות אילמות מרעב וממוות.

הוביל אברהם את הקורדי לקצה החצר, הראה לו על ערימת התלתן ויגד לו: - הנה כל אשר אתה רואה, אבל אין הוא ראוי למאכל בהמה.

מצא החציר חן בעיני הרועה.  נשק את ידו של אברהם ויאמר לו: - אקח את הסחורה, ואשלם לך מאתיים דינרי זהב. 

ולא רצה אברהם לקבל אצלו סכום גדול שכזה תמורת סחורה פסולה.  עמד על המקח עם הקורדי שרצה לתת סכום יותר גדול.  שקל הנכרי על ידו חמישים שקלי זהב, והרועה חפן את החציר פעם ופעמיים, ויביא אל עדרו.  ראה בזה אברהם נס גדול.  בחג הפסח עלה לתורה ויברך את השם ששלח לו מחיה על ידי הקורדי הרועה.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע