לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

רשם: יפרח חביב

סיפר: אדגר ללום

עדה: צרפת

 

רב יהודי אחד ישב בקרון רכבת, ומולו ישב גוי אחד והביט בו ברוגז.  הרב התפלל והעיף מבטים על הגוי. 

בסוף נמאס לו לראות את הגוי מביט בו ברוגז. שאל אותו: - אמור לי, מתחילת הנסיעה אתה מסתכל בי ככה. למה?

ענה לו הגוי: - אתה יהודי ואני שונא את כל היהודים בגלל כל האסונות שגרמתם לנו.

אמר לו הרב: - מה פתאום גרמנו לכם לכל האסונות? עוד מעט תגיד שגם הטיטאניק בגללנו?

אמר לו הגוי: - דווקא בגלל הטיטאניק! מי היה האייסברג ההוא?


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע