לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

רשמה: דבורה וילך

סיפרה: ג'ולייטה יעקובלה

עדה: קווקז

 

היה מלך שכולם אהבו אותו, אבל לא היו לו ילדים. וכל הזמן הוא חיפש מישהו שייתן לו הצעה, איך הוא יביא ילדים, המלך ייתן לו חצי מלכות. הציעו לו הרבה דברים ושום דבר לא עזר. האנשים רצו לעזור לו מאוד, כי הם אהבו אותו, אבל לא יכלו.

פעם אחת, באה מארצות רחוקות, אישה זקנה, והיא נכנסה ללון אצל אחד האנשים. בערב לאחר שאכלה נתנו לה חדר שתישן שם. האישה הזו, שאליה באו, מאוד חששה והזקנה נראתה לה רעה. והיא החליטה בלילה לראות מה היא עושה. הלכה מתחת לחלון של האישה הזקנה. והנה היא רואה בלילה, ציפור גדולה שעושה רעש, והתחילה לצעוק מתחת לחלון. הזקנה קמה ומתקרבת לציפור, והתחילה מדברת איתה. האישה הזקנה שואלת את הציפור: - מה החדשות שהבאת לי?

הציפור אומרת לה: - דבר ראשון, את צריכה למחרת, לעבור דירה. ודבר שני: באזור הזה גר מלך שאין לו ילדים, ואם מישהו ייתן לו הצעה הוא ייתן לו חצי מלכות.

הזקנה הסכימה לעזור למלך ואמרה לציפור ללכת למחרת בבוקר. האישה שואלת אותה: - את רוצה להישאר?

והיא אומרת: - לא, ויוצאת לדרך. אמרה לה תודה והיא יצאה והלכה לארמון המלך.

על יד הארמון עמדו חיילים ולא נתנו לה להיכנס. הזקנה אמרה שזה דבר חשוב. הם אמרו לה שתגיד מה זה והם ישאלו את המלך.  הזקנה אמרה שזה משהו סודי, ולא יכולה לספר, פרט למלך.

הם הלכו ואמרו למלך. המלך הסכים שיכניסו אותה לארמון. היא נכנסת ואומרת למלך: - אני יכולה לתת לך הצעה, איך שיהיה לך ילד.

המלך אמר לה: - אם ההצעה תעזור לי, תקבלי חצי מהמלכות, ואם לא, אז יחתכו לה את הראש.

היא הסכימה והזקנה אמרה לו שיאסוף גברים ויגיד להם, רק לפי הרצון, מי שרוצה ללכת ולהביא להם דג זהב. כשתביא דג זהב. אתה צריך לטגן את זה. ואף אחד לא יגע בו, רק שהמלכה תאכל אותו. המלך הסכים והזקנה אמרה שהיא תבוא למחרת.

באותו יום המלך קורא לכל הגברים ושואל אותם: - מי רוצה ללכת ולהביא את דג הזהב?

ואף אחד לא עונה. אז המלך מציע שיחשבו על זה, ומי שמסכים יקבל מתנה. עובר יום יומיים שלושה ואף אחד לא בא, ולא מקבל תשובה. באותו יום באה האישה הזקנה, והמלך מספר לה שאף אחד לא רוצה. אז האישה מציעה שיגיד את זה לכל הנשים של העיר. עובר יום יומיים שלושה, ואף אחד לא מגיע. הזקנה מגיעה והוא מספר לה שאף אחד לא בא. הזקנה מציעה לקרוא לכל התושבים שגרים באותו מקום ושוב אומר לה את זה.

עובר יום יומיים אף אחד לא בא. ביום השלישי בא איש ואומר שהוא מסכים ללכת אבל שהמלך יתן לו אוכל לכמה ימים, סוס, נשק, כי הוא עני. המלך הסכים ונתן לו את כל מה שרצה. האיש לקח ויצא לדרך. עובר יום, יומיים שלושה והדרך ארוכה, והאוכל עוד מעט נגמר. בערב הוא מגיע ליער, ורוצה לישון. והוא רואה על הגזע הכרות, יושב איש זקן. שהוא ביקש ממנו אוכל. הם אכלו את האוכל האחרון וישנו. בבוקר הם קמו, והזקן שאל אותו: - למה אתה בא לפה? מה הסיבה? אף אחד לא בא לפה. אפילו ציפור לא מגיעה למקום הזה.

האיש סיפר לו הכל, על דג הזהב שהמלך רצה, אז האיש אמר לו: - אתה בחרת בדרך הקשה, שזמן רב באים לקחת את הדג, ולא הצליחו לקחת אותו.

אז האיש שאל: - למה לא יכולים לקחת את הדג הזה?

אז הוא אמר לו שהדג הזה זאת בת של המלך שגר בים, ומאוד קשה לקחת את הדג הזה.

האיש הצעיר שאל: - מה אתה מציע לי לעשות?

אז הזקן אמר לו: - אמרתי לך שהדרך הזאת קשה, ובשום אופן, המלך, לא רוצה לתת את הדג.

האיש אמר לו: - אני רוצה להשיג את הדג הזה!

הוא הולך כמה ימים ומגיע לים גדול, שיש רוח וסערה, והוא מגיע ושומע קול של מישהו צועק. הוא שומע הכל, ולא יודע מאיפה זה. והאיש שואל: - מי ביקש עזרה?

פתאום הוא רואה בים דג זהב ששוחה וקשה לדג להיכנס לארמון המלך של האבא שלה. הוא לוקח את הדג הזה ואז הסערה נעצרת, והוא עוזב את הדג. הדג מודה לאיש שהציל אותו. ושואל: - למה באת למקום הזה?

והאיש סיפר לה הכל. והדג אומר: - גם אתה באת לקחת אותי. באו הרבה אנשים שרצו לקחת אותי ולא הצליחו. כי אבא שלי יודע כל מה שקורה בים.
הוא לוקח את הדג ושואל אם הדג מסכים לבוא איתו. הדג אומרת: - לא כדאי, כי אבא שלה יבוא וייתן לו עונש.

האיש אמר: - אני לא מפחד ובוא נלך.

הדג מסכים. רק הם רוצים ללכת, ופתאום שוב סערה. ויוצא המלך. הוא לוקח את הדג ואומר לאיש שהוא יתן לו עונש קשה, אם הוא יבוא עוד פעם. האיש מחכה, שוב סערה לאחר שלושה ימים, ושוב הוא מציל את הדג והם רוצים לברוח. והמלך שוב תופס אותם ושוב אומר לו: - בפעם השלישית, אני אתפוס אותך, תשכח מהחיים.

האיש שוב לוקח את הדג ושוב מחכה. אחרי שלושה ימים, שוב יש סערה, ושוב הוא מציל את הדג. והוא שואל אותה אם הוא רוצה לברוח. והדג עונה לו: - אמרתי לך שלא כדאי לך, כי הוא יהרוג אותך וגם לי לא יהיה טוב.

אז הוא שואל את הדג: - מה הכוח של המלך הזה?

אז היא אומרת לו: - המלך, האבא, לא ימות אף פעם, עד שיבוא איש ויוכל להרוג את השד שאומר לו מה קורה בים.

אחרי זמן מה, הולך האיש לחפש את השד. הוא הולך, הולך, הולך ורואה איש בלי רגל ובלי יד. אז הוא שואל אותו: - למה אין לך רגל ואין לך יד?

והוא ענה: - השד שעוזר למלך, הוא עשה את הדברים האלה!

והם הולכים יחד להרוג את השד. הולכים ורואים עוד איש, אבל בלי עין ובלי אוזן. וגם הוא הולך איתם. והנה הם הולכים ורואים בית, שלושתם התחבאו ורוצים לראות מה קורה. יושבים שעה, שעתיים, אז האיש הצעיר הוא החליט להיכנס לבית ולראות מה קורה שם. הוא נכנס ורואה שם שישן שם שד. הוא חותך את הראש, ומביא את הראש והם חוזרים. והם רואים שוב סערה בים. אז הדג רואה את האיש והוא שמח מאוד. והוא שואל את הדג: - ואיך אפשר להרוג את המלך?

והיא אומרת: - כל חמש שנים, באה לפה ציפור שמדברת עם המלך. ובדיוק למחרת יעברו חמש שנים. ואז כשהציפור תבוא, והם יתחילו לדבר, המלך יצא מהים, ואז האיש יצטרך להרוג את המלך.

הדג נותנת לו מטפחת, שזה סימן, אם הוא יהרוג אותו, הוא צריך להראות לה את הדם שבמטפחת. למחרת, באה הציפור, והמלך יוצא והם מתחילים לדבר. האיש הורג את המלך ושם דם על המטפחת. המלך מת והציפור בורחת. האיש בא לדג ולוקח אותה והם יוצאים לדרך. הולכים ומגיעים ליער שבו הוא ישן עם האיש הזקן. והוא אומר לו: - אנחנו מפחדים שהציפור תספר לזקנה מה קרה.

הם ממשיכים הלאה וממהרים, וביום האחרון בדרך הוא שואל את הדג, אם הוא רוצה ללכת למלך, כי שם יטגנו אותו. אז הדג אומרת שהיא הייתה פעם הבת הכי טובה של המלך, ובגלל שלא רצתה להתחתן עם השד, הוא הפך אותה לדג. אז הוא שאל: - איך אפשר להפוך אותך לאדם?

הדג אומרת: - שהדרך שיטגנו אותי, תעשה אותי לתינוקת והיא תחזור להיות אחר כך אישה, והבת של המלך, שלא היו לו ילדים.

הם באים לארמון, וכולם חשבו שהוא מת. הם מגיעים והוא נותן את דג הזהב למלך. המלך שמח, מטגן את הדג ונותן למלכה לאכול אותה. היא נעשית בהריון ואחר כך נולדה לה ילדה. והמלך שואל את האיש: - מה אתה רוצה כפרס?

האיש אומר: - שום דבר, רק אני רוצה להתחתן עם הבת.

המלך אמר לו: - תבוא בעוד שלושה ימים לקבל תשובה.

הוא הולך וחוזר אחרי שלושה ימים, והמלך מסכים לתת אותה. רק בתנאי: שאם הוא רוצה להתחתן, הוא לא יקבל חצי מלכות. והוא מסכים.

כעבור שלושה ימים עורכים טקס חתונה ומזמינים את כל האנשים, והם מתחתנים ונשארים ביחד.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע