לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

רשם: יפרח חביב

סיפר: וידל אמרגי

עדה: ספרד

 

פעם התווכח רופא נוצרי מפורסם עם הרמב"ם מיהו הרופא הכי טוב. והויכוח היה מהו האנטי רעל הכי טוב. הרמב"ם נתן אפשרות לנוצרי לפתוח ראשון במבחן.

אמר הרמב"ם לתלמידיו: - אחרי שאני אבלע אנטי רעל ואשתה את הרעל של הנוצרי, שחטו פרה והכניסו אותי לתוכה.

נתן הרופא הנוצרי לרמב"ם את הרעל הכי חזק שהכין. הרמב"ם עמד ליד תלמידיו, שתה את האנטי רעל, אחר כך קיבל מן הרופא הנוצרי את הרעל ושתה אותו.

מיד שחטו תלמידיו פרה והכניסו את הרמב"ם לתוכה כפי שציווה עליהם.

בינתיים המתינו הרופא הנוצרי ותלמידיו לראות כיצד יפול דבר.

כעבור זמן מה חזר הרמב"ם בריא ושלם, ועכשיו בא תור הנוצר להבחן.

הושיט לו הרמב"ם את הרעל שלו בתוך קופסה יפה. פתח הרופא הנוצרי את הקופסה והנה עוד קופסא בתוכה, ומתוכה הוציא עוד קופסה ועוד קופסה עד שהגיע לבקבוק קטן עם נוזל מסויים. שתה הרופא הנוצרי את הנוזל ונפל מת ארצה.

תמהו תלמידי הרמב"ם ותלמידי הרופא הנוצרי על הרעל החזק של הרמב"ם.

צחק הרמב"ם ואמר להם: - אתם יכולים לטעום מן הרעל שלי.

טעמו ולא קרה להם כלום. - מהו הרעל הזה? - שאלו.

- מים, סתם מים.

- ולמה מת הרופא הנוצרי?

- כי הוא הכין לי רעל חזק ביותר וראה שלא קרה לי כלום, ולכן חשב שאני הכנתי לו רעל עוד יותר חזק וכשטעם מן המים שלי, מת משבץ הלב.
וכך ניצח הרמב"ם בתחרות הרופאים עם הרופא הנוצרי המפורסם.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע