לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

רשם: משה רבי

סיפר: יוסף זאגה

עדה: סוריה

 

לפני שישים שנה החליטו הקצבים בדמשק להעלות מחיר הבשר בכמה פרוטות לפני חג הפסח. 

יהודי העיר התמרמרו, באמרם: -  מה ההעלאה הזאת דווקא לפני חג הפסח?

משלחת המורכבת מבאי כח הקהילה ביקרה בבית ר' יצחק אבולעפיה שהיה אז אב בית הדין בעיר, וסיפרה לו שהקצבים מבקשים להעלות מחיר הבשר.  בדמשק נהגו שכל משפחה קונה לחג גדי או כבש.  ההעלאה במחיר הבשר תפגע במיוחד במשפחות העניות.

ר' יצחק אבולעפיה הודיע לאנשי המשלחת כי הוא גוזר שהקצבים לא רק שלא יעלו את מחיר הבשר אלא יפחיתו מהמחיר הרגיל.  הדבר נודע לקצבים והם החליטו לא להיכנע לדרישת הרב.

ערב פסח הגיע, אנשי הקהילה היהודית התקהלו סביב לאטליזים בכדי לקנות בשר לחג, אך הקצבים התעקשו ודרשו מחיר גבוה.  אנשי המשלחת פנו שוב לרב והודיעו לו כי הקצבים ממשיכים בעקשנותם ואינם רוצים להוריד המחיר.  ר' יצחק אבולעפיה אמר: - אם ראש אגודת הקצבים לא יוריד את המחירים, הוא יתגלגל ויבא אלי.

ראש אגודת הקצבים לא רצה לוותר והודיע לקצבים להמשיך בעקשנותם. כעבור שעה קלה נפל ראש אגודת הקצבים והתגלגל עד לבית הרב.  בראות הקצב את מצבו העלוב, מיד כרע ברך לפני הרב וביקש סליחה.  התחנן לפני הרב שירפאהו מגלגולו והבטיח לרב כי מיד ילך לשוק ויודיע לכל הקצבים להוריד את מחיר הבשר גם מהמחיר הרגיל.  ר' יצחק ריפא מיד את הקצב.  הקצב שב מיד לאטליזו ויכריז על הורדת מחיר הבשר.
וכל אנשי הקהילה לרבות העניים קנו את הבשר במחיר מוזל ויחוגו את החג מתוך שמחה וששון.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע