לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

רשמה: הדה יזון

סיפר: ראובן נענה

עדה: ישראל ספרדי

 

השאיל ג'וחה סיר אצל שכנו.  למחרת החזיר לו את הסיר עם סיר קטן.

- מה זה?

- הוליד סירך בלילה סיר קטן.

- באמת? תודה רבה.

אחר כמה ימים השאיל ג'וחה שוב סיר אצל שכנו.  שמעו השכנים על הסירים המולידים, הביאו כולם את סיריהם לג'וחה.  לקח ג'וחה את הסירים, מכר אותם בשוק.

אחר שבוע באו האנשים לבקש את סיריהם.

- אין דבר.  אני עוד צריך אותם.

עבר שבוע: - יא, ג'וחה, מה עם הסירים?

- מה אגיד לכם, מתו בלידה.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע