לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

רשם:   יפרח חביב

סיפרה: פרידה עטיה

עדה:   ישראל מזרחי

 

פעם, בזמן הטורקים, היו שקט ושלום בארץ.  בטבריה גרו יחד כאן ספרדי, כאן ערבי, כאן אשכנזי, כאן עירקי.  ורק כאשר באו האנגלים, התחילו לסכסך בין הערבים ובין היהודים.

והנה בימים ההם, יצאה השכנה שלנו לחאג' למכה.  כאשר חזרו משם, סיפרה לנו: - בדרך למכה, רצינו לבקר את קבר משה.  אנחנו יודעים איפה זה, במדבר, בעבר הירדן.  זה כתוב בתורה שלכם וגם בקוראן שלנו.  והנה כאשר היינו קרובים לקבר משה, התרחק מאתנו וזז קדימה.  התקרבנו כמה צעדים, והקבר התרחק מאתנו.  ראינו אותו ולא יכולנו להגיע אליו, והמשכנו בדרכנו.

זה היה הסיפור של השכנה שלנו על קבר משה במדבר.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע