לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

רשם:  יפרח חביב

סיפר: אליעזר גולדמכר

עדה:   ארגנטינה

 

היתה פעם בחורה אחת, שהתאהבה בבחור שכבר היתה לו ארוסה. ואותה בחורה עשתה הכל כדי לצוד לה בחור זה, עד שעלה הדבר בידה. משניטל ממנה חתנה לעתיד, קיללה הארוסה את הבחורה כך: - שבעה בנים ייוולדו לך, והבן השביעי ייהפך לחיה. כל לילה, כשהירח יהיה מלא, הוא ייהפך לזאב, עד שיהרגו אותו, ולא יסיים את חייו באופן טבעי.

אבל הבחורה לא שמה לב לקללה, מפני שלא האמינה בכך. היא התחתנה עם הבחור ונולדו להם שבעה בנים. אבל הבן האחרון נולד גידם. אימו טיפלה בו יפה ושכחה כליל את הקללה, שנאמרה לה עשרים שנה קודם לכן.

והילד הגידם גדל והלך ואף על פי שהיה חסר יד, היה גיבור גדול וכך הכירוהו בכל החבל.

כשמלאו לו שמונה עשרה שנה ארע, שלילה אחד בהיות הירח מלא, נמצאו עם שחר,  פרות הרוגות וכבשים קטולות ברפתות ובדירים. וכשהלכה האם להעיר את בנה הגידם ראתה שהוא מלוכלך בדם. אז נזכרה בקללה ולא רצתה להאמין, אבל אחר כך חשבה: אולי הוא לא רצה לרצוח, אלא סתם להרוג פרה. ויותר לא שמה ליבה לדבר.

והנה, כל החודש לא ארע מאומה ושוב שכחה הכל. כעבור ירח ימים, בהיות הירח במילואו, שוב נמצאו פרות וכבשים קטולות, ואז החלו לחפש את החיה הטורפת. ואיש לא ידע כי אדם הינה.

ושוב ראתה האם שהוא מלוכלך בדם. ואז הבינה, שהוא נהפך לחיה טורפת, ולפיכך רצתה להסתירו מפני כולם.- אמא- שאל אותה בנה:- מה קורה לי, שאני הולך לישון  וקם מלא דם בבוקר?

סיפרה לו: - בני, כך וכך קיללוני פעם.- וסחה לו עניין הקללה.

-אינני מאמין- אמר לה.

- גם אני איני רוצה להאמין- ענתה לו:- אבל זאת עובדה.

- טוב, אמא - אמר - כל לילה כזה, או שאלך רחוק רחוק, כדי שלא אוכל לעשות מאומה, או שאהיה סגור בחדר עם מנעול.

- בסדר,- ענתה לו- אהיה לידך ואנעלך במנעול, בבוקר אפתח.

וכך היה. אבל, אף על פי שסגרה, נמצאו שוב פרות מתות, וכנראה שבנה פרץ מבעד לחלון.

לילה אחד, כשקרה הדבר, היו השומרים ערים בכל האזור. והם החליטו לערוך סריקה בסביבה, כי הזאב היה מחסל את כל העדים בשיטתיות ובאופן הגיוני. והם הבינו שכנראה אין זו סתם חיה, מה גם שהיא מופיעה רק בליל ירח מלא.

והנה כששקע הירח, והחמה החלה לזרוח, ראו השומרים דמות חשודה. הם ירו בה, פגעו בה, ומצאו את גווייתו של הבן הגידם. הלכו לאימו ואמרו לה: - הרגנו בטעות את בנך.

אמרה להם: - לא טעיתם.

- מדוע?- שאלוה.

- כי הוא היה החיה שחיסלה את העדרים.

הם לא רצו להאמין לה ואז סיפרה להם את דבר הקללה.

ומאז, כל ליל ירח מלא,  נפשו של  הבחור ההרוג עוברת לבן השביעי של כל משפחה. ולכן כל בן כזה עלול ליהפך לזאב.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע