לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

רשם: דב נוי

סיפר: א. בר

עדה: גרמניה

 

כשבא עזרא לכל יהודי הגולה לשוב לארץ ישראל כדי לבנות שם בהקמת בית השני, הוא שלח אגרת גם ליהודי וורמיישא שחיו שם מאז  חורבן הבית.

אבל יהודי וורמיישא חיו בעירם בשקט ובשלווה ולא רצו לשוב לארץ אבותיהם.  והם ענו לו לעזרא:

- מקומכם בירושלים הגדולה, הרי אנו גרים בירושלים הקטנה.

בגלל תשובה חצופה זו באו על יהודי וורמיישא בכל שנות גלותם, יותר גזירות מאשר על שאר ערי אשכנז.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע