לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארכיון הסיפור העממי בישראל

לוגו הפקולטה למדעי הרוח

big top image

רשם:  יפתח  אברהמי מזכרונו. 
עדה: פרס

 עני היה מקבץ נדבות. יום אחד התאחד עם אליהו והתחנן לפניו שירחם עליו. במקרה עבר על ידו השטן ושמע את תחנוניו והחליט לעזור לעני המסכן. מסר בידי העני ארנק קטן ובתוכו מטבע אחת ואמר לו: - ארנק זה אלוהים שלח לך ואם תוכל לנצל אותו לטובה יביא לך הרבה תועלת, ותכונותיו של הארנק הוא שבתוכו נמצא מטבע וכאשר תוציא את המטבע מתוכו יתמלא במקומו עוד מטבע וכך הלאה.
העני שמח מאוד ולקח את הארנק ופנה לביתו. לפני שישב לאכול חשב לנסות את התוכן של הארנק ואם דבריו של השליח הם נכונים. הוציא מטבע מהארנק וראה במקומו עוד מטבע.וכך המשיך להוציא מתוך הארנק פרוטה אחרי פרוטה עד שראה חצי מביתו מלא במטבעות וכבר שכח לאכול את ארוחת הערב שלו וחשב, אסור להחמיץ את הזדמנות פז כזו והמשיך להוציא מטבע מהארנק. עד לקראת הבוקר הוא כבר התעלף מחולשת רעבון וחוסר שינה ומסר את נשמתו לא יודע למי, לבוראו או לשטן.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי (אסע"י)
שדרות אבא חושי 199, הר הכרמל, חיפה 3498838 | טל': 8240726 –  04  Tel | פקס: 8249721 –  04 Fax | דוא"ל: IFArchives@univ.haifa.ac.il
Abba Houshi Avenue, Mount Carmel, Haifa  3498838 Israel
עיצוב והקמת אתר: עדן אוריון ושני זילברמן, אגף מחשוב ומערכות מידע